Fondsen en Stichtingen

Stichting Malawi kids wendt het verkregen vermogen aan ten behoeve van:

 

Stichting Dovenzorg Malawi

Fonds voor onderwijs aan dove kinderen in Malawi, vallend onder Stichting Dovenzorg Malawi. Gevestigd in Hoogstraat 19, 5271 SW Sint Michielsgestel. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17188165 (of diens rechtsopvolger).

Fonds Wladicare

Het fonds WladiCare, voor Home Based Care aan arme en kwetsbare kinderen, ouderen en overige kwetsbaren, vallend onder de stichting Dovenzorg.

Stichting Baobabkids

Fonds voor kleuteronderwijs en revalidatie, vallend onder Stichting Baobab Kids. Statutair gevestigd in gemeente Leidschendam-Voorburg. Kantoorhoudende Beelstraat 53, 2672 AB Naaldwijk. Ingeschreven in het Handelsregister van de kamer van Koophandel onder nummer 52948382 (of diens rechtsopvolger).

Stichting

Malawikids