Welkom op de website van Stichting Malawi Kids

Stichting Malawi Kids heeft als doel het verwerven,
het beheren en het afdragen van gelden aan en ten behoeve van dove kinderen, kinderen met een overige beperking, kleuteronderwijs en Home Based Care voor kwetsbare ouderen en kinderen in Malawi.

In structuur worden gelden aangewend voor een drietal fondsen:

Het fonds ten behoeve van onderwijs aan dove kinderen, onder de Stichting Dovenzorg Malawi.

Het fonds WladiCare, ten behoeve van Home Based Care aan arme en kwetsbare ouderen, kinderen en andere kwetsbaren, onder de stichting Dovenzorg Malawi.

Het fonds ten behoeve van dagopvang en revalidatie van kinderen, onder de Stichting Baobab Kids.

Over de stichting

Stichting Malawi Kids, opgericht in 2022, is een kleine vrijwilligersorganisatie met een bestuur dat bestaat uit 3 personen. De Stichting is statutair gevestigd in Sint-Michielgestel. Stichting Malawi Kids heeft sinds juli 2022 de ANBI status. 
 
Bestuur:
– De heer Philip van Eekeren, Voorzitter
     – Mevrouw Nan de Graaf, penningmeester
  – De heer Peter Noordermeer, secretaris
 
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.